De reis van het maken

Reflecteren op ontwerpen

Niet naar lange instructies moeten luisteren terwijl je uren achtereen op een stoel zit, maar samen op onderzoek gaan. Lopen, samenwerken, overleggen, tekenen, met je handen werken en je ideeën onder woorden brengen. Samen iets creëren, in interactie met elkaar, nodigt uit tot het krijgen van inzichten, vinden van oplossingen en doet een beroep op de inzet van ieders kwaliteiten.

Het creatieve ontwerpproces

In het ontwerpen doorloop je als maker een creatief proces. Deze manier van leren wordt in alle lagen van het onderwijs steeds vaker toegepast. In het leerplankader kunstzinnige vorming van het SLO wordt het creatieve proces in vier fasen beschreven. Oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.

Het reflecteren komt in alle vier de fases aan bod. Het model van ontwerpend leren werkt met zeven stappen:

  • Probleem constateren
  • Verkennen
  • Ontwerpvoorstel maken
  • Ontwerpvoorstel uitvoeren
  • Testen en evalueren
  • Presenteren
  • Verbreden en verdiepen

Het 7stappen-model maakt het creatieve proces nog explicieter. De verkenningsfase en testfase benadrukken het ontwerpen, onderzoeken en toe werken naar een toepasbaar product. De overeenkomsten tussen het model van het SLO en het zevenstappen model is doormiddel van de overeenkomst in kleuren inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen studenten, leerkrachten en leerlingen de verschillende fases steeds beter herkennen en zich gaandeweg eigen maken.
Leren door maken | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06 81 65 10 80 | Rondelaan 19 | 1861 EC Bergen
All rights reserved leren door maken 2017