Het bordspel DE REIS VAN HET MAKEN is ontworpen door Albien Hendriks, docente Beeldende vorming aan de HAN pabo.

Doel

De spelers van dit spel vergroten hun inzicht in het ontwerp- en maakproces.

Je kunt het spel als leerkracht gedurende alle mogelijke ontwerpopdrachten in groepsverband inzetten. De vorm van het spel is gebaseerd op de stadia van divergeren en convergeren. Divergeren betekent ideeën en informatie verzamelen, brainstormen en mogelijkheden verkennen. Convergeren betekent ordenen, keuzes maken, analyseren en conclusies trekken.

In de zeven fasen van ontwerpend leren zijn er momenten dat je divergeert en momenten dat je convergeert als maker. Doordat je als speler de zeven fasen tijdens het spel nogmaals doorloopt ga je het creatieve proces steeds beter doorgronden.

Hoe gebruik je het spel?

Alle groepsleden nemen deel aan het spel en kiezen een eigen pion. Onderweg kom je als speler allerlei vragen over het ontwerpproces tegen. De vragen houden verband met de begrippen waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren (Heusden, 2010) en geven richting aan de reflectie op het ontwerpproces. Sta je op een vraag dan overdenk je de vraag en beantwoord de vraag vanuit jouw beleving en terugblik. Heb je een antwoord dan mag je drie stappen vooruit, zo niet dan ga je drie stappen terug.

Het spel bestaat uit twee rondes. De eerste ronde wordt na het maken van het ontwerpvoorstel gespeeld (zie op het bord tot aan het woord PAUZE) en de tweede ronde nadat het uiteindelijke product gemaakt en gepresenteerd is. Tijdens het ontwerp en maakproces was een van de groepsleden de observant die aantekeningen foto’s en of filmopnames heeft gemaakt. Wanneer een van de spelers tijdens het spel op het pictogram met het fototoestel komt kan hij de observant raadplegen om de vraag nog beter te beantwoorden. Kom de speler op het pictogram met het hekje dan ben je vastgelopen en moet je opnieuw beginnen. Het pictogram van het lampje betekent dat je vrij bent om een eigen ontdekking of inzicht te vertellen. Een ontdekking uit de fase waar je op dat moment met je pion op staat.

Verschillende doelgroepen

Er is een uitgave voor de bovenbouw van basisscholen (reflectiespel PO) en een versie voor het voortgezet onderwijs, MBO en HBO (reflectiespel VO). Er wordt nog gewerkt aan een engelstalige versie.
Leren door maken | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06 81 65 10 80 | Rondelaan 19 | 1861 EC Bergen
All rights reserved leren door maken 2017